Výlet do Prahy

Ve středu 20. dubna 2011 jsme navštívili Prahu.

Na pozvání pana Petra Gazdíka – poslance a místostarosty Suché Lozi jsme se ve středu 20. dubna vypravili do Prahy. Nejdříve jsme se prošli po Karlově mostě a potom jsme navštívili Parlament České republiky. Pan Gazdík nás přivítal ve své kanceláři, ukázal nám poslanecký klub  TOP  09 a postupně další prostory poslanecké sněmovny. Obdivovali jsme nádherné interiéry i terasy s výhledem na Prahu. Na závěr návštěvy nás pozval do restaurace na oběd.   

Návštěva Poslanecké sněmovny v Praze byl pro nás opravdový zážitek a proto patří panu Petru Gazdíkovi naše velké poděkování za to, co pro nás, jako své „sousedy“ připravil.

Odpoledne jsme navštívili pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici - národní památník – kde zahynul náš rodák Josef Bublík. V kryptě u jeho busty jsme položili květiny, zhlédli film o atentátu na Hendricha a prohlédli si kostel.

Večer jsme se vraceli plni dojmů a v dobré náladě domů.