Historie založení

Klub seniorů v Bánově – historie založení

 

      Na podzim roku 2008, při návštěvě důchodců z družebního Bánova na Slovensku, vznikla myšlenka založit Klub seniorů i u nás. Povídali jsme si o možnostech kulturního

a sportovního vyžití starších spoluobčanů, přebírali jsme jejich zkušenosti. V říjnu pro nás Obecní úřad připravil jednodenní zájezd  k termálnímu koupališti ve Velkém Mederu na Slovensku. Zúčastnilo se 42 důchodců. Výlet byl velice vydařený, všichni účastníci byli nadšení, ale tím to skončilo. Klub se nezaložil. Až v létě roku 2009 se v restauraci

„U Bujáků“sešlo pár nadšenců s tím, že připraví všechny potřebné podklady  pro založení Klubu seniorů v Bánově.

     Do toho přišlo pozvání k návštěvě družebního Bánova.  Návštěva se uskutečnila v sobotu 5. září 2009 a zúčastnilo se jí 30 starších spoluobčanů, včetně starších členek Sokola, fotbalisté „staří páni“ a představitelé obce. Setkání družebních obcí se tentokrát konalo

k 40. výročí navázání družebních vztahů. Ze strany hostitelů bylo již tradičně velmi pečlivě připravené. Slavnostní přivítání se uskutečnilo v obřadní síni, potom jsme společně besedovali v kulturním domě, navštívili jsme mimo jiné i klubovnu důchodců a fotbalisté sehráli zápas. Večer jsme se vrátili do kulturního sálu, kde byla možnost sledovat fotbalový zápas Česko-Slovensko a potom následovala volná zábava s hudbou a tancem. Všichni se dobře pobavili, byl to moc pěkný den. Domů jsme odjížděli v dobré náladě a spokojení. Mezi dárky, které jsme dostali byl i dort! 

      Pod dojmem této návštěvy a také kvůli tomu dortu, jsme hned v pondělí 7. září 2009 svolali ustavující schůzi Klubu seniorů v Bánově.

      Přišlo 42 starších občanů a klub byl založen. Podle stanov jsme zvolili na dobu dvou let pětičlenné vedení.

        Členem klubu se může stát každý důchodce, který se zúčastní kterékoliv akce. Členství není ničím omezeno, jen zájmem lidí, udělat něco pro sebe i ostatní.

Pozvání na akce je vždy místním rozhlasem.