Rok 2010

Tak jsme právě završili první rok naší existence a činnosti.

 

       Už na loňském „Kateřinském posezení“ bylo jasné, že Klub seniorů nebude mít o členy žádnou nouzi.

       První samostatnou akcí byl Košt slivovice, pořádaný v únoru 2010. Sešlo se 44 vzorků slivovice, byli vyhlášeni vítězové, hrál nám Strúček, zpívalo se a bylo veselo.

      Na jaře nám Nadace děti-kultura-sport z Uherského Hradiště nabídla možnost dvou pobytových zájezdů. Navštívili jsme celou řadu zajímavých míst v okolí Hradiště. Byli jsme na Velehradě, na Buchlově, v Buchlovicích, v archeoskanzenu v Modré, v muzeu Tupecké keramiky a v Okresním muzeu jsme viděli vzpomínky na bánovský fašank ze 70. let minulého století. Večer jsme se bavili ve vinném sklípku v Mařaticích s cimbálovou muzikou Dolina a podruhé na Tvrzi v Hluku. Relaxovali jsme ve wellnescentru hotelu Synot ve Starém Městě. Jarní povodně nám zabránily v cestě lodí po Baťově kanálu, která byla v rámci těchto pobytů naplánována. Věříme, že se nám to podaří uskutečnit v příštím roce. No prostě, nebyli jsme daleko, ale i tak to bylo pro všechny účastníky poučné i zábavné.

     Velmi úspěšný byl l. ročník turnaje v kuželkách pro seniory i zájezd do Věžek a Kroměříže s prohlídkou a koštem vína v Arcibiskupských sklepích.

     V září jsme opět navštívili termální koupaliště ve Velkém Mederu na Slovensku a jeli na vystoupení souboru Alexandrovci do Zlína. Spolu s obecním úřadem jsme u nás přivítali přátele z družebního Bánova na Slovensku. Pomohli jsme při obecní zabijačce  a několik našich členů doplnilo zájezd základní školy do předvánoční Vídně.

        Letošní Kateřinské posezení potvrdilo, že náš Klub má svou stabilní základnu.Vlastnoručně připravené pohoštění bylo výborné a u starých bánovských filmů ze sedmdesátých let minulého století, jsme si pěkně zavzpomínali.

       Často nám zpívá soubor Hútek, vystoupilo i duo Kysňa a protože je mezi námi řada dobrých zpěváků, bývá opravdu veselo.

       V průběhu roku 2010 se do Klubu zapojilo přes 100 starších občanů.

Na jednotlivé akce zveme místním rozhlasem.

Pokud jste v důchodovém věku – přijďte mezi nás.