Příprava zájezdu do Polska

Na turnaji v kuželkách jsme také prodebetovali přípravu zájezdu do Polska.

Změny v původním návrhu:- zájezd bude dvoudenní a uskuteční se ve dnech 4. a 5. června 2013

                                                 -první den navštívíme solné doly u Krakova a samotné město Krakov

                                                 -ubytování je zajištěno vč. snídaně

                                                 -druhý den navštívíme královský hrad Vavel v Krakově

                                                 - na cestě domů se zastavíme na občerstvení na našem území (upřesníme kde)

Je přihlášeno 42 účastníků - 3 místa jsou zatím volná.

Poplatek na osobu činí 1 200,-Kč. Žádáme přihlášené, aby uhradili poplatek co nejdříve u p. Havlové.

DH